Informacje i ogłoszenia

 • ZAPROSZENIE

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASYCZNYM „POLSKA – MOJA NIEPODLEGŁA OJCZYZNA”.

  1. PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST INDYWIDUALNE, SAMODZIELNE WYKONANIE PRZEZ DZIECKO PRACY PLASTYCZNO – TECHNICZNEJ, DOWOLNIE WYBRANĄ TECHNIKĄ, NA TEMAT :

   

  POLSKA – MOJA NIEPODLEGŁĄ OJCZYZNA”.

   

  FORMAT PRACY: A3.

   

  1. KAŻDA PRACA POWINNA POSIADAĆ DOCZEPIONĄ METRYCZKĘ (czcionka: Times New Roman 12)

   

  zawierającą następujące dane:

   

  – imię i nazwisko dziecka,

  – wiek dziecka,

  – nazwa i adres przedszkola,

  – numer telefonu i adres e-mail placówki,

  – imię i nazwisko wychowawcy grupy.

   

  PRACE NALEŻY SKŁADAĆ W I GRUPIE U PANI AGNIESZKI STOJANOWSKIEJ DO 29 PAŹDZIERNIKA 2018 r. do godz. 9.00.

   

  1. W I ETAPIE KONKURSU NASTĄPI WYŁONIENIE 3 PRAC, KTÓRE ZOSTANĄ NAGRODZONE NA FORUM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 W KOŁOBRZEGU, ORAZ RAZEM Z INNYMI WYBRANYMI PRZEZ KOMISJĘ KONKURSOWĄ PRACAMI ZOSTANĄ PRZEKAZANE DO II ETAPU KONKURSU. (W skład komisji w PM nr 10 wchodzić będą nauczyciele i przedstawiciele najstarszych grup).

   

  ODDAJĄC PRACE NALEŻY PODPISAĆ ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

   

  1. II ETAP KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 8 W KOŁOBRZEGU.

   

  KOMISJA KONKURSOWA BĘDZIE OCENIAŁA PRACE W DWÓCH KATEGORIACH WIEKOWYCH:

   

  – DZIECI W WIEKU 3 I 4 LATA,

  – DZIECI W WIEKU 5 I 6 LAT.

   

  PRACE KONKURSOWE BĘDĄ OCENIANE POD WZGLĘDEM :

   

  – samodzielności wykonanej pracy,

  – estetyki wykonanej pracy,

  – pomysłowości,

  – zgodności z tematem.

   

  1. Rozstrzygnięcie II etapu konkursu nastąpi 07.11.2018r. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą e – mailową. Komisja konkursowa przyzna I, II i III miejsce w dwóch kategoriach wiekowych , oraz wyróżnienia. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.

   

  1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na nieodpłatną prezentację prac na wystawie w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu podczas Międzyprzedszkolnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej, jak również na stronie internetowej organizatora.

   

  1. Pełny regulamin II etapu konkursu dostępny u Pani Agnieszki Stojanowskiej – grupa I.

   

   

 • W dniu pasowania prosimy o ubranie dziewczynek w białe bluzki, białe rajstopy i uczesanie w 2 kitki z czerwonymi kokardkami. (Spódnice będą przedszkolne takie same dla wszystkich). Chłopców w białe koszule i ciemne spodnie (muszki i szelki będą przedszkolne).
 • O 9.45 w sali gimnastycznej odbędzie się część oficjalna, po której dzieci udadzą się na 2 śniadanie. Rodziców w tym czasie prosimy o przygotowanie słodkiego poczęstunku w sali. Przedszkole gwarantuje soczek i bułeczkę. Można zakupić papierowe obrusy i talerzyki. Po poczęstunku nieodebrane dzieci będą leżakować i do końca dnia mają zapewnioną normalną opiekę przedszkolną.

 

 

Reklamy